Elevar frå kulturskulen opptrer i Kongeparken

Av

Elevar frå Gjesdal kulturskole deltek når 
Kongeparken arrangerer barnefestival.