Kulturskolen tilbyr 15 friplasser

Nå kan du søke om friplass i Gjesdal kulturskole. Om du får innvilget friplass, avhenger av familiens størrelse og inntekt.