Norge er heldigvis et av de beste landene i verden å bo i. Og hjemkommunen vår Gjesdal er vi veldig glade i. Det er mye som er bra her! Men vi kan ikke «hvile på laurbærene». Vi må jobbe videre, og jobbe hardt for at alle kan leve trygge liv. Den jobben vil vi i KrF være med på!

Vi bygger på de kristne verdiene fordi vi mener det er det beste for å skape gode samfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Vi tror på menneskeverdet. Vi er alle like mye verdt, om vi er flinke, dumme, rike, fattige, friske, syke, pleietrengende eller produktive. Vi tror på nestekjærlighet som limet i samfunnet, i familien, nabolaget, bygda og landet. Og vi mener at vi alle har et forvalteransvar, både for egne ressurser og som samfunn. Derfor skal vi ikke sløse, men bruke både våre egne og kommunes penger og ressurser til beste for innbyggerne, på en bærekraftig måte. Og da må vi ikke glemme å inkludere våre nye innbyggere, som kommer fra krig og nød. Og vi skal ta imot flere!

Frivilligheten i Norge tilsvarer visstnok ca 140.000 årsverk! I Gjesdal har vi alltid hatt mye frivillighet og sterk dugnadsånd. Den skal vi ivareta. I diktet «Om å bera» skrev dikteren Jan Magnus Bruheim: «Den mannen ber tyngste børi som ingenting har å bera. Lik tre utan sevjestraum turkast han inn».

Mine foreldre hjalp alltid til i aktiviteter for oss barn da jeg vokste opp. Det var kjøring til speidertur, grøtkoking til julefest og tidtaking på onsdags-skirenn, uke etter uke, hele vinteren. De gjorde det sammen med andre foreldre. Nå er min mor dement, og trenger selv hjelp. Dessverre bor jeg langt unna, men nå har hun fått en Røde kors-venn som følger henne på demenskor hver uke, henter henne og kjører henne hjem igjen. Uten et øre i betaling. Fantastisk!

KrF vil verdsette og støtte frivilligheten i kommunen vår!

Gode pleie og omsorgstjenester er viktig for oss, så vi vil prioritere å bygge ut Åboas-kvartalet. Faktisk før svømmehall, selv om det hadde vært kjempefint. Men vi kan ikke bruke for mange penger vi ikke har, og det er stramme tider. Det er ansvarlig forvaltning.

Åboas skal sikre framtidens behov, også for lindrende behandling og ivaretakelse av syke og pårørende i siste livsfase. Da er det ikke nok med fine bygninger. Pleie- og omsorgstjenestene må få nok folk til å gjøre jobben, og kompetanse må prioriteres. Kompetansebygging blir vi aldri ferdig med, for personell skiftes ut hele tida. Som kanskje en del vet jobber jeg selv i dette fagfeltet, og jeg er stolt over at vi i Gjesdal KrF har styrking av lindrende behandling og økte ressurser til kreftsykepleie/ palliativ sykepleie og kreftkoordinator i vårt program for fire-års-perioden.

Vi ser fram til fire nye år. Så har vi tro på at sammen er vi sterkere enn alene, så vi vil søke samarbeid med alle partier som vil, for gode løsninger. Og til slutt: du trenger ikke definere deg som kristen for å stemme KrF! Sjekk programmet vårt og stem på KrF hvis du tror vi kan gjøre en god jobb for lokalsamfunnet vårt!