Her er listen: Disse vil jobbe med utbygging i Gjesdal

Av fjorten søkere, er fem hjemmehørende i kommunen.