Foreldre ber foreldre tenke litt mer på alkoholbruken i juletida

Av

– Selv små adferdsendringer, som en endring i tonefallet, kan få barn til å føle seg utrygge, sier Christine Jonassen i kommunalt FAU.