Dette må du betale mer for

Av

SFO, kulturskole og barnehage vil koste mer fra neste år.