Beholder eiendomsskatten

Av

Eiendomsskatten videreføres