Færre gjesdalbuer tar imot sosialhjelp fra NAV

Arbeidsledigheten har gått ned, noe som gir NAV mer rom til å tettere følge opp sosialhjelpsmottakerne. Det gir besparelser på et sted mellom 800.000 og én million kroner.