Kommunen ønsker flere støtte– og treningskontakter

Gjesdal trenger større bredde i både støttekontakter og treningskontakter. De oppfordrer alle til å søke.