Kommunen tilbyr ny informasjonstjeneste for lag og foreninger

For et år siden kartla Frivillig Norge lag og foreninger i kommunen. Der kom det frem at det var behov for en ny plattform, som organisasjoner og kommunen kunne benytte seg av. Friskus, som den nye plattformen heter, er på plass, og nå håper Gjesdal at flest mulig velger å benytte seg av nettsiden.