Kommunen sparer flere millioner kroner på gjenbruk av sprengstein fra Husafjell

28.000 kubikk dårlig masse ved Solås skole ble erstattet av sprengstein fra Husafjell.