Kommunen tillater kjøring med motorbåt på Øygardsvatnet for ett spesifikt oppdrag

Teknisk drift har søkt Gjesdal kommune om lov til å kjøre motorbåt på Øygardsvatnet for å hente inn temperaturmåleren Badetassen. Søknaden er godkjent.