Mister svømmetimer på grunn av fulle busser

Av

Bærland-elever har mistet flere svømmetimer på grunn av fulle busser. Nå vil rektor se på nye ordninger.