Rådmannens hårete mål innebærer at ingen ansatte i kommunen skal jobbe redusert

Ønsker du å jobbe redusert? Da kan det bli vanskeligere å få jobb i Gjesdal kommune i årene som kommer.