I år har nesten 1,3 millioner kroner blitt fordelt. Fordelingen er gjort i samråd med Gjesdal idrettsråd og skal evalueres før neste års tildeling.

Driftsstilskudd for aktivitet, klubbhus og idrettsanlegg betales i disse dager ut til de som har fått innvilget sine søknader.

De som mottar investeringsstøtte, vil først få denne utbetalt når kjøpet kan dokumenteres med ordrebekreftelse eller faktura.

Fordelingen er blant annet basert på antall medlemmer under 20 år, aktivitetsnivå, stillingsbrøk for eventuell daglig leder og utgifter knyttet til anlegg.

Bedre vilkår

I skrivet som Gjesdal kommune har sendt til idrettslagene, står det at «politikerne er opptatt av at de idrettslagene som drifter egne anlegg skal få bedre vilkår, og derfor har vi satt av en større del av potten til dette.»

Det presiseres at det ved årets fordeling til anleggsdrift har blitt brukt skjønn «basert på opplysningene som fremkommer i søknadene».

Videre står det at «idrettslag som må leie seg inn i Ålgårdhallen og Dirdalhallen har fått et husleietilskudd for å dekke deler av denne kostnaden».

Lag Totalt tilskudd 2023 (kr) Grunntilskudd (kr) Investeringstilskudd (kr) Daglig leder (kr) Idrettsanlegg/vaktmestertilskudd (kr) Klubbhus (kr) Aktivitet (kr)
Dirdal IL 145.929 6000 24.000
90.000 8709 17.220
Sandnes & Stavanger vannskiklubb 5705 3000


1545 1160
Gjesdal IL 133.884 6000 60.000 14.000

53.884
Gjesdal skytterlag 53.510 3000

40.000 4274 6236
Ålgård orientering 13.437 3000 6786


3651
Oltedal fotballklubb 89.035 3000

70.000
16.035
Ålgård fotballklubb 195.484 3000 20.000 20.000
34.457 118.027
Ålgård håndballklubb 179.638 3000 40.000 20.000 70.000
46.638
Ålgård innebandyklubb 13.464 3000 4374


6090
Oltedal turn 9782 30006782
Ålgård og omegn rideklubb 109.199 3000 9200
80.000
16.999
Ålgård svømmeklubb 29.901 300026.901
Ålgård tennisklubb 11.195 3000 6796


1399
Ålgård turnforening 227.106 3000 40.000 20.000 50.000
114.106
Ålgård karateklubb 32.732 3000 24.000


5732
Folkepulsen 25.000

Gjesdal idrettsråd 25.000

Sum 1.297.000 51.000 235.156 74.000 400.000 48.984 440.860

Bildeserie

Idrettsglede på Solås - se bildene fra Tinestafetten

Les også

Klubben hans har opplevd enorm vekst de siste årene: – Har vokst på alle nivå