Lørdag ettermiddag sendte de fire kommunene på Nord-Jæren ut felles pressemelding, hvor ber personer som har kommet fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset de ti siste dagene teste seg snarest.

Kommunene det gjelder er: Oslo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Våler og Ås.

Få timer etter at anbefalingen ble sendt ut, har Gjesdal, Time, Klepp og Hå, som samarbeider tett om smittevern, gått ut med en tilsvarende anbefaling som den på Nord-Jæren.

«Personer som har kommet til Gjesdal fra det berørte området på Østlandet de siste ti dagene blir bedt om å teste seg så snart som mulig etter ankomst. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene», skriver kommunen på sine nettsider.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak ber alle som kommer til regionen fra Oslo-området om å utvise ekstra forsiktighet.

– Vi har en nedadgående smittekurve i vår region nå, men det som skjer i Nordre Follo viser at vi ikke kan slappe av, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak i en pressemelding på Sandnes kommunes nettsider.

I oppfordringen fra Nord-Jæren bes de som har vært ute og reist og de som har hatt besøk om å redusere antallet sosiale kontakter til et minimum.

Videre ber ordførerne pårørende som har vært i østlandsområdet de siste ti dagene om å vente i ti dager etter ankomst med besøk på alders- og sykehjem.

Wirak presiserer at det er spesielt viktig at ansatte i helse-og omsorgstjenesten som har vært på reise i de aktuelle områdene de siste ti dagene tester seg.

–Dersom alle nå følger henstillingen fra myndighetene og reglene for smittevern, vil vi komme gjennom denne krevende perioden, sier Stanley Wirak.

Her kan du bestille tid for test.