Anbefaler ikkje permanent støtte til Gjesdal gjenvinning

Av

Rådmannen trur ei permanent, kommunal støtte til Gjesdal gjenvinning vil auka renovasjonsutgifta for innbyggarane.