Her utløser skiløperen et skred

Av

Se video fra Giljastølen.