Ganddalitter samler underskrifter for å få fart på tverrforbindelsen til Bråstein

Frykter at bydelen kveles av tungtrafikk dersom veistrekningen, som blant annet er ment å avlaste trafikken til og fra godsterminalen på Ganddal, ikke blir realisert.