I oktober kjøpte de et gammelt veterantog. Fire måneder senere ser skinnegangen slik ut

Av

Ålgårdbanens forbindelse med resten av jernbanenettet har blitt kuttet ved rota på Ganddal.