Jeg forstår ut fra ditt innlegg at vi begge er opptatt av at Gjesdal skal være et godt sted å bo – også for de eldre! Her er noen tanker til innlegget ditt!

En har god grunn til å tro at de eldre i dag har mange ressurser å bidra med i samfunnet om helsen holder seg. Det er heller ikke sikkert de i fremtiden ønsker å bo på «gamlehjem», som du velger å kalle det. Kanskje de vil fortsette å bo hjemme, treffe venner og familie i sentrum på en kopp kaffe og en matbit eller spille Bocca med andre i seniorklubben?

Les også

I dag må du nesten være døden nær og så dement at du er ute av stand til å ta vare på deg selv, før du kommer på hjem

Derimot – skulle helsen svikte skal vi kunne tilby nødvendig sykehjemsplasser i vårt nye helsekvartal eller om de heller ønsker det bredere oppfølging hjemme. La oss også se på ordninger som kan hjelpe ektepar som ønsker å bo sammen til livets slutt.

Jeg leste en artikkel om Reidar på 95 år som var for frisk til å bo sammen med kona på sjukeheim. «Vi trenger ikke bo så tett, men jeg har lyst å holde henne i hånda når vi skal sove.» Ordene til Reidar fikk meg til å tenke på det fine sitatet til Åse Marie Nesse :

«Legg di hand i mi hand, så er vi sterke saman. Så er vi svake saman. Så er vi saman». Vårt felleskap!

Det blir spennende og følge utviklingen av vårt nye helsekvartal i sentrum og satsingen til Gjesdal kommune til å bli et alders og demens vennlig samfunn. Ideen om å ha rom for aktivitet, håndverk, treningsrom, hage, festlokale med mer kan bli et flott samlingsted på tvers av generasjoner i forbindelse med nye påtenkte boenheter/leiligheter når den tid kommer!

I vårt nye sentrum har jeg, og mange med meg, også ønske om en bowlingbane og kino. Dette kan også være et flott treffsted for alle.

For en tid tilbake kom jeg over et interessant foredrag av en spesialsjukepleier innen eldreomsorg hvor det ble det sagt følgende:

«Flere av våre medborgere blir eldre og det i seg selv er en positiv ting. Vi snakker ikke om en eldrebølge, men en tsunami. Slik fremtiden blir er det ikke mulig å bygge seg ut av dette; med eks sjukeheim. Det er simpelthen ikke nok helsepersonell til å bemanne alt. Vi må tenke annerledes i fremtiden – hvordan vi skal sette folk i stand til å bo hjemme lengst mulig på en trygg og god måte.»

Gjesdal kommune har ansatt husassistenter ved Solås bo- og rehabiliteringssenter og Ålgård bo- og aktivitetssenter som skal avlaste helsepersonellet. Hvorfor ikke få husassistenter i hjemmetjenesten?

I dag finnes det etablerte hjemmehjelpere, men hva med å videreutvikle denne yrkesgruppen, se på nye ordninger hvis de eldre skal bo lengre hjemme..

Som Danielsen skriver: «det letes stadig etter løsninger som kan gjøre hjemmesykepleien mer effektiv og at de kan ha mer tid til hver person.»

Gjesdal Arbeiderparti ønsker å styrke hjemmebaserte tjenester nok til at de som ønsker det skal kunne LeveHeleLivet hjemme. La oss få til dette sammen!