Fylkespolitikerne vil ha dobbeltspor til Egersund før de gjenåpner Ålgårdbanen: – Helt feil prioritering

Fylkespolitikerne mener staten bør prioritere dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Nærbø og deretter Egersund før Ålgårdbanen gjenåpnes.