Fylkesmannen er uenig med NVE om vindkraft i Gjesdal

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen mener at Gjesdal og Bjerkreim sitter på natur-, vassdrag-, landskap- og friluftsverdier av nasjonal verdi, og vil ikke ha mer vindkraftubygging her. Samtidig stiller statens fremste representant i fylket spørsmål ved om en ikke allerede har nådd tålegrensen for vindkraft.