Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen bør vingeklippes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mens regjeringspartiene den siste tiden har vært svært opptatt med hva fylkesmannen skal hete (endres nå til statsforvalter) er vi i Fremskrittspartiet mer opptatt av hva fylkesmannen gjør. Med Frp i regjering fikk fylkesmannen marsjordre om å ta mer hensyn til lokalpolitiske vedtak. Vi opplever at fylkesmannen ikke jobber nok i tråd med dette mandatet.

I Stavanger har eksempelvis fylkesmannen nektet Biltema å selge bilrelaterte produkter, selv om lokalpolitikerne sier ja. I Fitjar går fylkesmannen mot at man skal få bygge flytebrygge på ei øy uten bilveg, og i Austevoll fremmer fylkesmannen innsigelse på manglende parkering på ei øy som aldri har hatt biler. I løpet av høsten har vi fått enormt med henvendelser på at fylkesmannen motarbeider politiske vedtak, og nylig kunne vi i næringslivsmagasinet Rosenkilden lese at bare på de siste 3 årene har fylkesmannen i Rogaland fremmet over 400 innsigelser og klager på politiske vedtak i fylket. Felles for alle disse sakene er at lokalpolitikerne fra nær sagt alle partier har vært og sett på sakene, lest dokumentene, veid for og i mot og endt opp med å si ja. Fylkesmannen er sjelden på befaring, men de leser papirene, kikker på google maps og konkluderer med nei.

Fylkesmannen skal ikke bare ta mer hensyn til lokalpolitiske vedtak, de skal også være regjeringens forlengede arm i fylket og følge opp vedtak fra regjering og Storting.

For noen år siden vedtok Stortinget, etter forslag fra H/Frp-regjeringen, om at det skal planlegges og bygges firefelts motorvei med 110 kilometer i timen mellom Kristiansand og Stavanger. Flere år etterpå, i januar i år, velger fylkesmannen å forsøke på omkamp, da de mener at den bør bygges som 2/3-feltsvei.

Jeg mener at dette er eksempler på at fylkesmannen bør vingeklippes for makt, og at praksisen med å overstyre gode velbegrunnede politiske vedtak og planer må opphøre. Det arbeidet er Fremskrittspartiet i gang med.

I regjering fikk vi endret på noe av holdningen til fylkesmannen, og resultatene viser at mens kommunene kun fikk medhold i 42 % av klagesakene under den rødgrønne regjeringen, økte dette til 81 % i vår regjeringsperiode. Vi opplever likevel at fylkesmannen fortsatt engasjerer seg i alt for mange saker, og dermed hindrer og forsinker lokal utvikling ute i kommunene. Jeg har derfor i høst vært medforslagsstiller i Stortinget om å blant annet fjerne fylkesmannes innsigelsesrett. Dessverre har jeg ikke oppfattet signaler fra de andre partiene på at de vil støtte oss i dette.