I disse dager er det semesterstart, og fortsatt er tusenvis av studenter på jakt etter bolig i sin nye studentby, og mange står i kø for å få studentbolig. Med Frp i regjering fikk vi bidratt til et studentløft. Under de rødgrønne sto studiestøtten stille, og det ble bygget cirka 900 studentboliger i året de 8 årene sist Ap/SP/SV satt i regjering.

Etter 2013 har det i snitt blitt bygget 2.200 studentboliger i året, vi økte studiestøtten, og vi innførte i tillegg 11 måneders studiestøtte. Det betyr at en student nå har nesten 15.000 kr mer utbetalt i året, enn om vi hadde latt studiestøtten stå i ro på rødgrønt nivå, samtidig som de har tilgang til langt flere studentboliger.

Fremskrittspartiet er stolte av jobben vi har gjort for studentene, men vi er ikke i mål. Vi ønsker først og fremst at det skal bygges flere studentboliger, vi vil sette av penger til rehabilitering av gamle studentboliger, og at studiestøtten skal økes og låses til 1,5 G. Det vil være en naturlig fortsettelse av studentløftet vi måtte i gang med i 2013, etter at studentene hadde vært salderingspost i åtte rødgrønne år.