Frode avlyser ordførerens tradisjonsrike nyttårsmottakelse i Veveriet