Idrettsrådet deler ut støtte til lag som vil hjelpe barn og familier med lav inntekt

Gjesdal idrettsråd oppforder lag og foreninger til å søke om midler til å kunne gi barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier bredere tilbud.