Gå til sidens hovedinnhold

Friskolene og menneskerettighetene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først av alt synes jeg det er det fint at Sigmund Nilssen modererer seg noe i sitt siste innlegg om friskolene 13. mars, sammenlignet med sitt første innlegg. Det er også bra at han er tydelig på at han ikke ønsker om å forskjellsbehandle egne elever basert på livssyn.

Jeg synes også det er ryddig at Nilssen innrømmer at holdningene hans til friskolene er på kollisjonskurs med grunnleggende menneskerettigheter. Det er selvfølgelig helt legitimt å gi uttrykk for slike holdninger, men da må man også være bevisst på hva det ville betydd for oss om disse holdningene ble gjort om til faktisk politikk. Ikke bare ville vi måtte gå på akkord med de liberale demokratiske verdiene våre, men vi ville også stått i fare for å få en dom mot oss i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen har tidligere vært tydelig i sitt vern av både trosfriheten og barn og foreldres valgfrihet, noe som bør være en tankevekker for alle som ønsker et Norge uten friskoler.

I sitt innlegg gjentar dessverre Nilssen fortsatt den samme uriktige påstanden om at friskoler fører til en segregering av elevene våre. Som jeg beskrev i mitt forrige innlegg, viser de data vi har om dette så ikke er tilfelle. Tanken om at elevsammensetningen på friskolene er en vesentlig annen enn den man finner i den offentlige skole er altså ikke riktig.

Til sist vil jeg si at det er flott at Nilssen ønsker en skole hvor både muslimer, kristne og ateister kan være sammen og diskutere tro og filosofi. Jeg deler akkurat det samme ønsket, men det er ingenting som tyder på at opprettelse av friskoler er til hinder for dette. Friskolene er og forblir et viktig supplement til den offentlige skolen.