Trasévalg skaper splid i Frafjord

Av

Spørsmålet om hvor veien skal gå dersom det kommer en ny gjennomfartsåre mellom Forsand og Gjesdal splitter bygda.