Fylkeskommunen nekter å behandle annet enn et positivt Sandnes-vedtak om Espedal-Frafjord

Fellesnemnda til Nye Sandnes har mottatt et brev fra fylkeskommunen i forkant av tirsdagens møte.