Fikk ordre fra fylkeskommunen: Vegvesenet har stanset planleggingen av tunellen mellom Frafjord og Espedal

Politikere fra Sandnes og Forsand ba fylkeskommunens arbeidsgruppe regne på den økonomiske usikkerheten i prosjektet én gang til. Men det vil ikke arbeidsgruppa bruke penger på.