Har varslet gjentatte ganger om mulig forurensning fra rør til Figgjoelva. Nå skal kommunen inspisere røret nærmere

Harald Espeland ønsker at rødfargen ved rørets utløp sjekkes, og at man finner kilden til fargen.

Harald Espeland ønsker at rødfargen ved rørets utløp sjekkes, og at man finner kilden til fargen. Foto:

Arild Volden i Gjesdal kommune opplyser at kommunen har sjekket varselet, og funnet det som trolig er jernutfall i bekken ved røret.

DEL

– Jeg har forsøkt å si ifra gjentatte ganger, sier en oppgitt Harald Espeland.

Nå forsøker han igjen. Espeland viser frem et rør ved Opstad, som fører vann ut i Figgjoelva. Rundt røret er det rustrødt. Det ligger også noe hvitt og papirlignende rundt utløpet av røret. Det er også noen små flak av oljelignende film på vannoverflaten der vannet står stille.

– Jeg vet ikke hvem røret tilhører eller hvor det kommer fra, og hva som forårsaker det. Alt jeg kan gjøre er å si ifra om at dette burde undersøkes nærmere, sier Espeland.

Driftsleder i Gjesdal kommune, Arild Volden er kjent med det aktuelle røret. Han forteller at kommunen har vært å sett på røret og mener at den rustrøde fargen trolig kommer av jernutfelling. Ifølge en brosjyre fra Skolelaboratoriet til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) kan jernutfelling komme av at det er jern i vannet, som reagerer med oksygen, og danner en form for rust kalt jernhydroksid. Ofte er det typisk i og ved myr.

I rennende vann vil det være mer oksygen jernet kan reagere med, noe som gjør at det raskere blir dannet rust. Dermed blir bekken farget rustrød.

Bildet viser det papirlignende i vannet like ved rørets utløp. Hvor det papirlignende stammer fra er uvisst.

Bildet viser det papirlignende i vannet like ved rørets utløp. Hvor det papirlignende stammer fra er uvisst. Foto:

Utløpet til røret renner ut i Figgjoelva, like ved Opstad mot Figgjo. Røret er helt på kommunegrensen mellom Gjesdal og Sandnes kommune.

Utløpet til røret renner ut i Figgjoelva, like ved Opstad mot Figgjo. Røret er helt på kommunegrensen mellom Gjesdal og Sandnes kommune. Foto:

Denne formen for rust som dannes i vann kan også legge seg som en film på overflaten av vannet. Dette kan minne om en oljeflekk på vannoverflaten.

– Vi planlegger å se nærmere på røret om ikke lenge. Da planlegger vi å bruke kamera for å sjekke om det er noe inni røret som forårsaker rustfargen, sier Volden.

Hva som forårsaket det papirlignende ved rørets utløp er foreløpig uvisst, men Volden opplyser at dette også skal undersøkes. Han tror ikke det kan være snakk om dopapir, fordi dette sannsynligvis hadde løst seg helt opp. Volden legger til at det papirlignende materialet ikke nødvendigvis trenger å stamme fra røret.

Harald Espeland anbefaler kommunen å sjekke røret ved jevne mellomrom.

Artikkeltags