Gå til sidens hovedinnhold

Fortetning ja, men slik at det er til å leve med

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det planlagte byggeprosjekt imellom Nilsabakken og Per Sivles Vei har blitt presentert senest med tegninger datert 8.1.2021. Fortetning er brukt som hovedargument for valg av antall boenheter og valg av utforming.

Det er påfallende at det velges blokkbebyggelse med flate eller tilnærmet flate tak i et område som er preget av saltak-bebyggelse. Saltak er klassiske og tilpasset været vi har her på stedet.

For oss som bor i den gamle delen av sentrum er det viktig å påpeke at vi ikke er imot fortetning, men at det må kunne finnes en bedre vei til målet enn det som er presentert i tegningene av 8.1.2021. Det er ikke sikkert at det er riktig å gå fra en åpen bebyggelse med noen få boenheter slik det er idag, til et byggeprosjekt med 24 boenheter. Det er absolutt mulig å velge en mellomløsning.

Det er viktig for oss å påpeke at estetikken og den arkitektoniske kvaliteten i hele prosjektet er noe vi alle som ålgårdbuer vil måtte forholde oss til i all overskuelig framtid. Det er som regel verdt noen ekstra runder for å utvikle en arkitektur som både fremtidige beboere av prosjektet, og vi som skal se på byggene kan leve med. Det må stilles høyere arkitektoniske krav til utbygging i sentrum, for å sikre en god sentrumsutvikling på Ålgård.

Vår oppfordring til politikerne er å se engang til på antall boenheter i dette prosjektet, og stille høye krav til arkitekturen.