Til Solås for å forske på ti år gammel barnehagerutine

Av

Nå deltar Solås barnehage i en undersøkelse som skal danne grunnlag for videre forskning på hvordan bruk av tegn påvirker språkutviklingen til barna.