Opposisjonspartiene vil endre pengestøtten til Blinkfestivalen

Mens Kristelig Folkeparti vil redusere pengestøtten til Blinkfestivalen, ønsker Fremskrittspartiet å fjerne støtten helt.