Foreldre og Figgjo skole er bekymret for 200 barn som krysser denne veien daglig. Sandnes kommune mener sikkerheten er tilstrekkelig

Skolemiljøutvalget ved Figgjo skole har henvendt seg til Sandnes kommune for å få utbedret Figvedveien for de mange passerende skoleelevene – uten hell.