Oppfordres til å ta imot 20 flyktninger neste år: Så mye mottar kommunen per flyktning, og slik fungerer integreringsarbeidet

I 2016 tok Gjesdal imot 60 flyktninger. Det har sørget for at de i dag har et flyktningsapparat med kunnskap og erfaring, som skal sørge for at hver nye innbygger integreres best mulig. Det er likevel et omfattende arbeid.