Fire personer har søkt om å bli ny rektor på GUS: To er unntatt offentlighet, én har trukket seg

Tre kvinner og én mann har søkt om å bli ny rektor på Gjesdal ungdomsskole.