Finsk pilotprosjekt håper å starte i november: «Bussene» kan få nye avgangstider og høyere fart

Denne uka var representanter for Sensible 4 på Ålgård-besøk. Det finske selskapet skal benytte de samme operatørene, men ellers er mye nytt fra det forrige pilotprosjektet.