Bjarne Berntsen høstet applaus fra nær 200 figgjobuer da han fyrte løs mot Vegvesenet

Av

Tett oppunder 200 mann møtte opp i Figgjohuset for å høre om Vegvesenets arbeid med nytt forslag til E39-trasé gjennom bygda. Bjarne Berntsen målbar mye av den lokale frustrasjonen.