Avblåser folkemøtet om firefeltsveien

Av

I mangel av ny informasjon avlyses det planlagte folkemøtet om E39 Ålgård-Hove på Figgjo. I stedet vil figgjobuene nytte anledningen til å legge en ny slagplan for hvordan de kan kjempe mot Vegvesenets nye forslag.