Mandag 11. september er det både kommunevalg og fylkesvalg. Dersom du ikke har bestemt deg for hvilket parti du skal legge i stemmeurnene, vil vi gi deg fem gode grunner til å stemme Venstre i år.

Venstre verner om naturen

Venstre vil verne om den viktige matjorda og naturmangfoldet i fylket vårt. Å satse på naturen, er å bevare viktige livsgrunnlag for framtida. Vi må verne om myrområder, da disse binder CO2 og er viktige for mye biologisk mangfold. For å kutte i klimagassutslipp ønsker vi å gjøre buss- og båttilbudet i Rogaland utslippsfritt.

Frihet i skolen

Motiverte lærere og elever er noe alle ønsker. For å gjennomføre dette trenger lærerne tid til å være lærere. Vi vil kutte i byråkratiet i skolen, styrke laget rundt elevene gjennom for eksempel bedre skolehelsetilbud og gi lærerne bedre lønn.

Venstre er det grønne næringspartiet

Venstre heier på små og store jobbskapere. For å sikre et levende næringsliv i regionen vår, må det bli enklere å starte sin egen arbeidsplass. Vi ønsker å satse videre på nettverk som gjør det enklere å starte for seg selv i Rogaland, for eksempel rådgivning og kurs gjennom Skape. Vi vil også ha lokale etablererfond som kan hjelpe bedrifter med grønn omstilling.

Et blomstrende kulturliv

Lokalt kulturliv må få gode vilkår. Dette gjør vi gjennom gode vilkår for frivillighet i kommunen. I sentrumsområdene må vi utvikle byrom som er tilrettelagt for arrangementer, og kommunen må spille på lag med arrangørene av kulturtilbud og festivaler.

Et kollektivtilbud for alle

Vi må styrke kollektivtilbudet og det må være rimelig priset. Venstre har i en årrekke arbeidet for gode priser for kollektivtilbudet i Rogaland, og det vil vi fortsette med. Allerede har vi de beste prisene på månedskort for voksne, studenter og ungdom. Venstre skal fortsette å jobbe for at kollektivtilbudet blir bedre og billigere. Vi vil også utvide HjemJobbHjem-ordningen til å gjelde i hele fylket, noe som vil gi enda bedre priser for alle som benytter kollektiv til og fra jobb.

Stem Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget mandag 11. september.