Spillemiddelordningen er en del av Norsk Tippings overskudd. Og det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å fordele pengene fra ordningen, som hvert år deles ut til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket.

«Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet», skriver fylkeskommunen.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 25. mai følgende fordeling av årets spillemidler til Gjesdal og Figgjo:

  • Ålgårdhallen AS har blitt tildelt 6 millioner kroner. Tilskuddet utgjør deler av godkjent søknadsbeløp på 12 millioner kroner.
  • Ålgård orientering har blitt tildelt 204.000 kroner til kart i forbindelse med vardejakten Ålgård og omegn. Ålgård orientering har også blitt tildelt 74.000 kroner til turkart for Madland.
  • Figgjo idrettslag har blitt tildelt 236.000 kroner til bygging av gapahuk ved Figgjo stadion.