Fant åtte-ni rødlistede haifisker slengt på land i Oltesvik

Det som har skjedd, er ikke nødvendigvis ulovlig, mener Fiskeridirektoratet. Likevel kommer de med en klar oppfordring.