Gå til sidens hovedinnhold

Familiene må styrkes, ikke styres!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF vil gi barnefamiliene et langt større rom til å forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Vi vil styrke familiene, ikke styre dem. Familiene må få bestemme selv hva som passer best for dem.

Nå ser vi flere og flere partier gå inn for politikk som ønsker å styre familiene. Familiene fratas tillit og valgfrihet, og hensynet til «arbeidslinja» skal prioriteres før familienes behov. KrF vil gå motsatt vei. Vi vil styrke familiene, løfte foreldrerollen og vise familiene tillit. KrF vil sikre at foreldre, barn og andre familiemedlemmer har tid til å være sammen.

KrF mener det trengs et skifte i norsk politikk: fra arbeidslinja til familielinja, fra at alle skal løpe i samme takt til å verdsette at farten kan variere i ulike deler av livet. Vi skal skape et samfunn hvor tid med hverandre verdsettes like høyt som arbeidstid. Et samfunn hvor arbeidslivet tilpasser seg familielivet, ikke omvendt.

Moderne familiepolitikk handler ikke om å lage maler for antall uker med permisjon eller utvide timer i skolen. En moderne familiepolitikk gir familiene det de ønsker: mer tid sammen fremfor overtid, gode og fleksible støtteordninger og et arbeidsliv som vet at familie er viktig og som legger til rette for at de to gode tingene, familie og jobb, kan kombineres.

KrF vil:

  • Skrote tredelingen av foreldrepermisjonen og utvide permisjonen med fire uker, samt gjøre fordelingen langt mer fleksibel og tilpasset hver enkelt familie.
  • Sikre videreføring av kontantstøtten.
  • Innføre en makspris på 7000 kr for totale utgifter til SFO og barnehage for hver familie.
  • Fortsette styrkingen av barnetrygden til 2000 kr per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kr per måned for de mellom 6-18 år.
  • Innføre én ekstra ferieuke per forelder med barn under 10 år.

Familiene må styrkes, ikke styres. Hvis du mener at flere beslutninger bør tas rundt kjøkkenbordet istedenfor rundt kongens bord, da bør du stemme KrF.

Godt valg!