Familien fryktet det verste og så seg nødt til å ta grep

Trafikken i Edlandsgeilane er såpass uforutsigbar, at familien Næsse følte de måtte sette opp steiner langs gården.