I de siste to statsbudsjettene har SV fått betydelige gjennomslag for politikk som kommer fellesskapet til gode, som jevner ut forskjeller. SV har bidratt til å styrke studentøkonomien langt ut over regjeringens forslag. SV har også sikret 10% varig økning av sosialhjelp, 70% statlig dekning på store kollektivprosjekt, og ikke minst kraftig redusert foreldrebetaling i SFO for de minste. Det politiske regnskapet viser at SV leverer for dem som trenger mest.

Denne rollen vil SV spille i Gjesdal også. Vi har hvert år sist periode levert budsjetter som viser at en vridning mot en rødere og grønnere politikk er mulig. Det skal vi fortsette med. Vi skal bidra til at et nytt helsekvartal med et fullverdig tilbud til innbyggere med kognitiv svikt står klart til leieavtalen med Kleppetunet går i 2026. Vi vil fortsatt jobbe for redusert foreldrebetaling i SFO. Vi vil stå på for styrking av skole og oppvekst. Alle skal kunne ha gode liv i Gjesdal. Alle barn skal ha mulighet til å delta i lek og læring uavhengig av bakgrunn, inntekt eller legning.

Og ikke minst vil SV være partiet som samtidig tar klima- og miljøpolitikken på alvor. Vi kan ikke fortsette å bygge ned natur og matjord. Vi kan ikke ødelegge mer fjell med vindmøller. Og vi har jobbet for gjenåpning av Ålgårdbanen siden midt på 90-tallet, et av de beste tiltakene for klima og livskvalitet for Gjesdalbuen.

Folk opplever at dyrtiden tynger, prisene på nødvendige varer stiger, renten stiger og vi opplever at klimaendringene kommer nærmere. SV jobber for fellesskapet, for en mer rettferdig fordeling, en mer forpliktende klima- og miljøpolitikk. Et sterkt SV i kommunestyret vil være et mandat til å trekke Gjesdalpolitikken i en rødere og grønnere retning. Det trenger vi alle sammen.

Godt valg!

Lars Helge Strand

Kaia Malmei

Tormod Hvidsten Gjedrem,

Toppkandidater Gjesdal SV.