Gå til sidens hovedinnhold

Er Granliveien bevis på god kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Høyre sikrer god kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester», er overskriften på gruppeleder i Gjesdal Høyre, Frank Oftedal sitt leserinnlegg i s papirutgaven av Gjesdalbuen for torsdag 9. september 2021. Jeg er fullstendig oppmerksom på at kommende valg er et stortingsvalg. Frank Oftedal nevner selv eksplisitt Gjesdal kommune i innlegget, han skriver at (også) Gjesdal kommunes driftsresultat viser et (historisk) overskudd og endelig at kommuneøkonomien i dag er god. Videre skriver han og jeg siterer: "Det betyr at svartmalingen i forhold til kommuneøkonomi som enkelte tar til orde for faller på sin egen urimelighet ", sitat slutt.

Det følgende er selvsagt i den store sammenheng en bagatell, men dog. Det oppstod en skade i Granliveiens toppdekke i november 2019. De bakenforliggende årsaker skal jeg ikke komme inn på her. Nevnte skade ble og for å være ærlig "utbedret" først like etter skolestart i 2021. Om ikke hukommelsen min spiller meg et puss ble det da vitterlig og fra ansvarlig hold i teknisk etat hevdet at det var svak kommunal økonomi, altså det motsatte av historisk god økonomi som lå bak at det beklagelig faktum at det tok nesten to år å få denne vegstubben utbedret? Teknisk etat hevdet vel selv (jfr. GB) at man ville være overrasket dersom angjeldende reparasjon beløp seg til mer enn kr 50 000.