«Høyre sikrer god kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester», er overskriften på gruppeleder i Gjesdal Høyre, Frank Oftedal sitt leserinnlegg i s papirutgaven av Gjesdalbuen for torsdag 9. september 2021. Jeg er fullstendig oppmerksom på at kommende valg er et stortingsvalg. Frank Oftedal nevner selv eksplisitt Gjesdal kommune i innlegget, han skriver at (også) Gjesdal kommunes driftsresultat viser et (historisk) overskudd og endelig at kommuneøkonomien i dag er god. Videre skriver han og jeg siterer: "Det betyr at svartmalingen i forhold til kommuneøkonomi som enkelte tar til orde for faller på sin egen urimelighet ", sitat slutt.

Det følgende er selvsagt i den store sammenheng en bagatell, men dog. Det oppstod en skade i Granliveiens toppdekke i november 2019. De bakenforliggende årsaker skal jeg ikke komme inn på her. Nevnte skade ble og for å være ærlig "utbedret" først like etter skolestart i 2021. Om ikke hukommelsen min spiller meg et puss ble det da vitterlig og fra ansvarlig hold i teknisk etat hevdet at det var svak kommunal økonomi, altså det motsatte av historisk god økonomi som lå bak at det beklagelig faktum at det tok nesten to år å få denne vegstubben utbedret? Teknisk etat hevdet vel selv (jfr. GB) at man ville være overrasket dersom angjeldende reparasjon beløp seg til mer enn kr 50 000.