Tall fra Landbruksdirektoratet viser at Gjesdal havnet på en lite gjev førsteplass som den kommunen i landet som omdisponerte mest dyrka jord i fjor.

Det framgår av Gjesdalbuen sin artikkel om saken at omdisponeringen i all hovedsak skyldes at nye E39 går gjennom kommunen.

Nye høyhastighetsveier er svært arealkrevende, og kommunene disse går gjennom har begrensa mulighet til å påvirke trasévalg. Dermed er det ikke til å unngå at dyrka jord må omdisponeres.

I kommentarfeltet til denne artikkelen kommer listekandidat nummer to hos Gjesdal INP, Harald Holene, med følgende oppfordring: Bli med i INP og gjør en forskjell.

Så da undres jeg, og sikkert flere med meg: Betyr det at INP nå er mot ny E39, selv om de i programmet sitt sier at de «- vil bygge E39 forbi Ålgård, fortest mulig?».