– En av ti vokser opp med alkoholproblemer i nære relasjoner. Det er mange barn. Når vi nå er en klubb med over 800 medlemmer er det enda viktigere at vi jobber med, sier styreleder i Ålgård Turn, Ann Elin Lima.

Hun representerer Idrettsrådet i styringsgruppa og skal tirsdag fortelle hvordan de har blitt mer bevisste på alkoholkonsum etter at kommunen i 2017 ble en av-og-til-kommune. Da arrangeres et idèmøte på Veveriet om hvordan kommunen og innbyggerne kan bygge et enda bedre lokalmiljø for barn og unge.

– Vi har sett at verdiene vi allerede hadde var lett forenelig med av og til, sier Lima.

Nå har klubben tydeliggjort hva som gjelder i Ålgård Turn.

– Skal vi ut og reise med barn under 18, skal det ikke nytes alkohol. Det er fordi vi skal være det trygge friminuttet, sier hun.

Mange tenker kanskje at en øl eller ett glass vin er greit, men Lima forteller at det kan gjøre noe med følelsen barna sitter igjen med. De skal vite at de voksne som er med på tur ikke har nytt et eneste glass.

Trenger vi dette?

– Vi har også kjørt dette i mange år. Når vi reiser på tur med barn er det en selvfølge at det ikke nytes alkohol. Det gjelder for alle som er tilstede med unger, sier daglig leder i Ålgård HK, Kristine N. Jøntvedt.

Hun sier dette går av seg selv.

– Så da dere var på cup forrige helg var det ingen som fikk ta en øl?

– Nei, det var ikke et tema en gang. Det er veldig innarbeidd. Foreldre som dro på eget initiativ som ikke har noe med ungene å gjøre på kveldstid når vi er på skolene og sover - de styrer seg selv. Vi voksne som er rundt lagene - der er det ingen alkohol, sier hun.

Jøntvedt sier dermed at de ikke har hatt behov for noen særlige regler rundt dette, da standarden har vært at alkohol og idrett ikke hører sammen.

Men hvis det går så fint, er det da nødvendig å være en del av Av-og-til?

– Jeg tror det kan være greit. Jeg har selv vært i idretten siden vi var små, og det var andre standarder da enn nå. De verdiene som Av og til står for er gode å ha om det kommer en utfordring. Det er nye foreldre og oppmenn som er rundt lagene på turneringer, og da er det greit å være klar over at vi følger denne prosedyren, sier hun.

Reagerer ikke på private turer

Også fotballklubben Ålgård FK ble nylig en del av Av-og-til.

– Hvis foreldre reiser som lagledere eller trenere er det nulltoleranse for alkohol, sier daglig leder i klubben, Terje Tjetland.

Han forteller at de ikke blander seg om foreldre drar på ferie til Danmark i forbindelse med fotballcup.

– Vi kan ikke si noe om de nyter alkohol på privateid leilighet i den forbindelse, sier han.

Temaet om alkohol har vært oppe ved flere samlinger, og står nedfelt i klubbhåndboka.

– For oss har det ikke vært et problem. Vi ser på det som naturlig at når du reiser med unger i regi av klubben skal du ikke nyte alkohol. Jeg tror trenerne våre er veldig bevisste på dette selv, sier Tjetland.

Mener det påvirker alle

En av politikerne som var forkjemper for at Gjesdal skulle bli en Av-og-til-kommune tilbake i 2017, er Toralf Hetland (KrF). Han var i utgangspunktet skeptisk da saken kom opp, men uttalte etter å ha sett mer på hva det innebærer, seg positiv.

– Det handler om å bli bevisste på alkoholkonsumet og hvordan konsumet vårt kan påvirke i sosiale sammenhenger som i familien, på jobben, i idrettslag og andre, sa han for fem år siden.

Hva sier han nå?

– Min erfaring var at når vi skulle behandle en skjenkebevilling var det næringsaktørenes perspektiv som var det som ble vektlagt og lagt til grunn. Nå er vi forpliktet til å stille spørsmål om hva dette betyr for den oppvoksende generasjonen, sier han.

Hetland gleder seg over at idretten har tatt innover seg dette, og at det er et perspektiv som diskuteres på tvers av de politiske partiene.

Han får også spørsmålet om dette er noe en fremdeles må snakke om.

– I det store og hele har det ikke skjedd en dramatisk endring, men jeg opplever at når vi får en debatt om skjenking, arrangement der barn og unge er til stede ligger det nå i ryggmargen også hos de som er utenfor de mest restriktive, sier KrF-politikeren.

Må være på

Ålgård Turn har sett på film om alkovett, diskutert det med nye trenere og snakket om hva en skal gjøre dersom en oppdager at et barn bor i et hjem med mye alkohol. Klubben hadde også før de ble en del av Av-og-til et blikk på dette. Dermed var det lett for dem å få ned noen ord på arket om hvordan de vil ha det hos dem.

– Reiser vi på barneturnstemne sover vi i gymsaler og har ikke anledning til å gå ut. Vi er på hele veien. Det har vi alltid vært klare på at vi skal være. Skjer det noe i gymsalen må vi kunne kjøre, sier Lima.

Selv om de ikke mener å ha hatt et problem med alkohol i klubben, er styrelederen opptatt av at bevisstgjøringen er viktig.

– Vi må holde fokus hele veien. Det er alltid noe nytt vi kan fokusere på. Mange unge trenere som begynner hos oss tenker kanskje ikke i disse baner.

Dermed mener hun også at andre trenere bør ta turen til Veveriet tirsdag på det åpne idèmøtet.